درباره ورکان

شرکت بلوک عایق ورکان بعنوان یک شرکت پیشگام در تولید انواع بلوکهای سبک اتوکلاو نشده (NAAC)، بلوکهای کربناتی (GLC) و فوم بتن(FCB) فعالیت خود را از سال1395 آغاز نموده و موفق به راه اندازی یکی از بزرگتری و مدونترین مجتمع های تولیدی این محصولات در ایران گردیده است.